มามะ..เรามาแปรงฟันให้น้องหมากันเถอะ   จะเกิดอะไรขึ…