ภาคกลาง

 ร้านค้า คลินิก เพ็ทช็อป โรงพยาบาลสัตว์ จัดจำหน่ายขนมสุนัข PET2GO ในเขตภาคกลาง

นครสวรรค์

 • เมือง
  • ร้านธัญญะ เพ็ทช็อป                          
  • ร้านเอเชีย เพ็ท                                                        

พระนครศรีอยุธยา

 • เมืองพระนครศรีอยุธยา
  • ร้านกิตติศักดิ์ เพ็ทมาร์ท (อยุธยา)                                     
 • ลาดบัวหลวง
  • ร้าน Doobiedog                                                          
 • อุทัย
  • ร้าน KINGKONG PETSHOP                                 
  • ร้านพูนศิริ                                                            
  • ร้านโอม อยุธยา อควาเรียม แอนด์ เพ็ทช็อป                                                                               

ลพบุรี

 • ชัยบาดาล
  • ร้านแสงอุทัยการค้า                                                                                               

สระบุรี

 • บ้านหมอ
  • ร้าน Fish Center                                                       
 • หนองแค
  • ลายจุด เพ็ทมาร์ท                                        

สิงห์บุรี

 • เมือง
  • หจก.ไชยแสงดีพาร์ทเม้นท์สโตร์                                           

สุพรรณบุรี

 • เมือง
  • ร้านปลื้มเพ็ทช๊อป