ภาคตะวันตก

 ร้านค้า คลินิก เพ็ทช็อป โรงพยาบาลสัตว์ จัดจำหน่ายขนมสุนัข PET2GO ในเขตภาคตะวันตก

เพชรบุรี

 • เมือง
  • บ้านสัตว์อารมณ์ดี                                                      
  • ร้านมายด๊อก เพ้ทช็อป                                                   

ราชบุรี

 • ปากท่อ
  • ร้านเกื้อกูลรักษาสัตว์
 • โพธาราม
  • สบายดีรักษาสัตว์