แนะนำให้ลูกค้า เชื่อมต่อกับ LINE เพื่อรับการแจ้งเตือนสถานะการสั่งซื้อ ผ่านช่องทางไลน์ค่ะ ^^