4-7 ก.ค. 62 || Thailand International Dog Show 2019

วันที่จัดแสดงงาน: 4-7 กรกฎาคม 2562
เวลาจัดแสดงงาน: 10.00 – 20.00 น.

สถานที่จัดงาน

อาคาร 5-6 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี
บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด
ชั้น 10 อาคารบางกอกแลนด์ เลขที่ 47/569-576 หมู่ที่ 3 ถนนป๊อปปูล่า 3
ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Comments

comments