ขอขอบพระคุณลูกค้า ทุกๆท่านที่ร่วมกิจกรรมนะคะ ถึงรา…