ภาคตะวันออก

 ร้านค้า คลินิก เพ็ทช็อป โรงพยาบาลสัตว์ จัดจำหน่ายขนมสุนัข PET2GO ในเขตภาคตะวันออก

จันทบุรี

 • ขลุง
  • บ้านเจริญอาหารสัตว์ (ร้านมีมี่)                                        
 • เมือง
  • ร้านนานาเพ็ทมาร์ท                                                      

ชลบุรี

 • บางละมุง
  • ร้านสนูปด็อก เพ็ทช็อป                                                  
 • บ้านบึง
  • ร้านหนึ่งเพ็ทช็อป                                                      
 • พนัสนิคม
  • ร้านเพ็ทช็อป พนัส                                                      
 • เมือง
  • ร้านนวนันท์ อาหารสัตว์                                                 
  • ร้านบางแสนเพ็ทช็อป                                                     
  • ร้านเมืองชลเพ็ทช็อป                                                    
  • ร้านเรนโบว์ด๊อก                                                        
  • โรงพยาบาลสัตว์อุ้มรัก อ่างศิลา                                         
 • ศรีราชา
  • คลินิกสหพัฒน์สัตวแพทย์                                                 
  • คุณชวิศา ชัยธนะกุลมงคล                                                 
  • ร้านท็อฟฟี่ เพ็ทช็อป                                                   
  • ร้านบ่อวินการเกษตร                                                     
  • ร้านเพ็ทเลิฟเวอร์แลนด์                                                 

ระยอง

 • เมือง
  • บริษัท วัชราวรรณ (2008) จำกัด                                          
  • ฟิต วัน เพ็ทมาร์ท (ระยอง)                                              
  • ร้านโขดหินค้าข้าว                                                      
  • ร้านถุงทอง เพ็ดช๊อป                                                    
  • ร้านเอ็กซ์เพ็ทช็อป