ภาคเหนือ

 ร้านค้า คลินิก เพ็ทช็อป โรงพยาบาลสัตว์ จัดจำหน่ายขนมสุนัข PET2GO ในเขตภาคเหนือ

เชียงราย

 • เมือง
  • BROWNIE PET WORLD                             

เชียงใหม่

 • แม่ริม
  • ฟาร์มสมถวิล เกษตรแม่ริม                                                
 • สันทราย
  • ร้านบ้านยาสัตว์                                                        
 • หางดง
  • บริษัท เพ็ทมาร์ท เชียงใหม่ จำกัด                                       
  • ร้านสันป่าสักยาสัตว์                                                   

ตาก

 • แม่สอด
  • 60 เพ็ทช็อป                                                            

เพชรบูรณ์

 • บึงสามพัน
  • คลินิกบึงสามพันรักษาสัตว์                                              

อุตรดิตถ์

 • เมือง
  • ร้านสุขเกษม เพ็ทมาร์ท