ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 ร้านค้า คลินิก เพ็ทช็อป โรงพยาบาลสัตว์ จัดจำหน่ายขนมสุนัข PET2GO ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ขอนแก่น

 • บ้านฝาง
  • ร้าน Hi Angels                                                         
 • เมือง
  • ขอนแก่นปลาตู้เพ็ทมาร์ท                 

นครราชสีมา

 • ปากช่อง
  • โรงพยาบาลสัตว์ปากช่อง                                  
 • เมือง
  • ร้าน Little Dog                                                        
  • โรงพยาบาลภาสุข                                                         
  • โรงพยาบาลสัตว์อิทธิเวช                                                 

มหาสารคาม

 • เมือง
  • โรงพยาบาลสัตว์ชัยสวัสดิ์                                               

ศรีสะเกษ

 • เมือง
  • คลังเกษตร เพ็ทเซ็นเตอร์                     

สุรินทร์

 • ปราสาท
  • ร้านวีเพ็ท รักษาสัตว์                                                  
 • เมือง
  • ร้านพรทิพย์                                                            

หนองคาย

 • เมือง
  • ร้านเฮง เฮง เพ็ท ช๊อป                                                  

อุบลราชธานี

 • สิรินธร
  • คลีนิกธีระรักษาสัตว์