นโยบายการคืนสินค้าและคืนเงิน

1. ลูกค้าสามารถคืนสินค้าให้กับ PET2GO ได้ในสภาพเดิม (สินค้าต้องยังไม่ถูกแกะ ฉีก และไม่ได้เปิดใช้) ภายใน 7 วันหลังจากที่ท่านได้รับสินค้าจาก PET2GO เรายินดีที่จะให้ท่านแลกเปลี่ยนหรือคืนเงิน

2. กรุณาส่งสินค้าที่เกิดปัญหาของท่านกลับมาทาง ไปรษณีย์ ลงทะเบียน หรือเทียบเท่า สินค้าที่ถูกส่งคืน ต้องส่งกลับภายใน 7 วันหลังจากที่ท่านได้รับสินค้าที่สั่งซื้อ

3. ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายการจัดส่งสินค้า ยกเว้นกรณีที่การคืนเป็นผลมาจากคุณภาพของสินค้า หรือ ข้อผิดพลาดของ PET2GO เอง เช่น ทาง PET2GO ส่งของให้ท่านไม่ตรงตามใบรายการสั่งซื้อ หากเกิดข้อผิดพลาดเหล่านั้น ทาง PET2GO ยินดีที่จะจัดส่งสินค้าที่ถูกต้องไปให้ท่านใหม่ โดย PET2GO เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

4. สินค้าคืนจะต้องอยู่ในสภาพเดียวกับตอนที่ท่านได้รับจาก PET2GO ดังนั้นโปรดแพ็คสินค้าเหล่านั้น ส่งกลับมาอย่างระมัดระวัง เพื่อให้แน่ใจว่าสินค้าเหล่านั้นจะถูกส่งกลับมาถึงในสภาพปกติ ไม่ชำรุดเสียหาย

5. เมื่อท่านต้องการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า กรุณาติดต่อทางอีเมล์ [email protected] และระบุเบอร์โทรศัพท์เพื่อติดต่อกลับ สำหรับสินค้าที่ท่านต้องการเปลี่ยนหรือคืน เมื่อ PET2GO ได้รับคำร้องของท่าน PET2GO จะติดต่อท่านผ่านทางเบอร์โทรศัพท์ที่ท่านระบุหรือทางอีเมล์ เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

6. เราไม่รับการแลกเปลี่ยน/คืนในกรณีต่อไปนี้:
6.1 สินค้าที่ไม่ได้ซื้อจาก www.pet2go.net
6.2 ผลิตภัณฑ์ที่ได้ทำการแกะ ฉีก เปิด หรือใช้แล้ว
6.3 สินค้าที่มีความเสียหาย หรือความเสียหายอันเนื่องมาจากการแพ็คสินค้าส่งคืน PET2GO ของลูกค้าเอง
6.4 ลูกค้าไม่ได้ส่งสินค้ากลับคืนมาให้เราภายใน 7 วัน หลังจากวันที่ได้รับสินค้า
6.5 สินค้าที่เป็นของแถมหรือสินค้าร่วมรายการพิเศษแบบมีเงื่อนไข